Pohřbívání na Chrudimsku ve středověku a novověku

Hlavní stránka » Kalendář akcí » Pohřbívání na Chrudimsku ve středověku a novověku

Přednáška PhDr. Jana Frolíka, CSc. a PhDr. Jana Musila. V uplynulých letech bylo na Chrudimsku prozkoumáno několik stovek hrobů z období středověku a novověku. V kombinaci s nejnovějšími přírodovědnými metodami (analýza DNA, paleopatologie, antropologie, analýza izotopů stroncia ad.) dospíváme k překvapivým poznatkům.