Inkviziční a civilní soud

Hlavní stránka » Kalendář akcí » Inkviziční a civilní soud

Přednáška vám přiblíží zajímavé případy skutečského soudu a to nejen záležitosti hrdelní, ale také sousedské spory, nactiutrhání, rvačky apod.